Lokalplankonsulent AnneJustesen.dk

Bolig, erhverv, detailhandel, klimatilpasning - Velkommen til din konsulent i byudvikling

Med AnneJustesen.dk trækker du på et netværk af danmarks mest kompetente fagfolk inden for byudvikling.

Vand giver liv i bybilledet. Her er vandet farvet så torvet, der markerer et knudepunkt i Genova, sætter de smukke bygninger i nyt lys.
Vand giver liv i bybilledet. Her sætter farvet vand de smukke bygninger i nyt lys.