Proceshjælp

Udvikling med afsæt i stedets potentialer

Alle steder rummer muligheder. Har dit sted skjulte kvaliteter?

Få en sjov, engagerende og konstruktiv proces med Anne Justesen. Det kan være alt fra et enkelt oplæg, en workshop for en grundejerforening eller det kan være en del af en større udviklingsstrategi.

Målgruppen er blandt andet beboerforeninger, LAG'er, kommuner, handelsstands-foreninger, uddannelses- og kulturinstitutioner, erhvervsråd, idræts-foreninger med flere.

workshop ledet af Anne Justesen om borgernes muligheder for at udvikle deres kreativitet og være skabende. Deltagere fra skoler, kulturstyrelsen, kulturinstitutioner, universiteter, erhvervsliv, borgergrupper m.fl.
Anne Justesen leder workshop om kreativitet

Analyse af sted og potentiale

Ingen kender formentlig dit sted, din by og egn bedre end dig. Men til tider kan det være vanskeligt at se nye perspektiver og nye muligheder for at gøre dit område mere attraktivt og skabe bæredygtig vækst. Få hjælp hertil. Gør en positiv forskel.

Innovation og produktudvikling

Udforsk jeres steds identitet, kvaliteter og potentialer. Bliv klogere på hvordan stedet kan påvirke jeres image og bruges aktivt i produkt-udvikling. 

Oplæg og workshops skræddersyes konkret til jer.

Skræddersyet ydelse

Har du et ønske der falder udenfor det jeg ellers har beskrevet her på siden? Kontakt mig gerne. Jeg har erfaring med og interesse for mange aspekter af stedsidentitet og byudvikling.

Vand appellerer til ophold
Vand appellerer til ophold
Kom på vingerne med dit projekt
Kom på vingerne med dit projekt
torv, labyrint, boldbane, park, mødested
Flere funktioner - mere liv