Din sag

Konstruktiv dialog

Alle grundejere og boligejere kan her få kvalificeret hjælp. 

Ring uforpligtende på 21 91 43 82.

Overvejer du:

  • Må jeg bygge til ... må naboen ... og hvordan?
  • Hvordan bliver mit synspunkt hørt? 
  • Er min ejendom klar til fremtidens klima?                
  • Jeg har fået et afslag, er der noget at gøre?
  • Hvordan får jeg en dispensation?
  • Hvordan får jeg en landzonetilladelse?

Dit skel

Er du og din nabo uenige om hvor skellet går? Kontakt mig inden du bestiller en skelforretning - så får du diskret, hurtigt og billigt en vurdering af det ventede udfald. Den praktiserende landinspektør må ikke selv udtale sig før sin afgørelse og den der bestiller skelforretningen betaler uanset udfaldet (som hovedregel). 

Ny sauna ved Hald Sø, Viborg
Ny sauna ved Hald Sø, Viborg
transperent bebyggelse der bevarer udsigten
transperent bebyggelse der bevarer udsigten

Din ansøgning

Vil du bygge nyt, bygge til eller bare ændre på hvad din ejendom bruges til - så vil det ofte kræve en tilladelse og måske en dispensation fra en lokalplan. På landet kan det også kræve en landzonetilladelse. Kontakt mig og kom kvalificeret fra start med din ansøgning.

Har du allerede ansøgt og er stødt på problemer, så lad mig prøve at løse det.

 

Din nabo

Har du fået brev om nabohøring, varslet påbud, hegnsyn, klage- eller indsigelsesmulighed? Så få din mening hørt.

 

Husk at dit svar i en høring ikke virker som et veto. Du skal derfor begrunde dit svar rigtigt, så du bliver hørt og forstået. 

Din lokalplan

Få hjælp til at finde og tolke de planer, der gælder for din ejendom. Herunder lokalplaner, kommuneplanrammer og andre bestemmelser.

 

Du kan også få hjælp til at udfærdige udkast til ny lokalplan.