Pris og vilkår

tlf 2191 4382

kontakt@annejustesen.dk

Nørresøvej 48, 8800 Viborg

CVR 3747 4614

konsulent Anne Justesen cand.geom.
konsulent Anne Justesen cand.geom.

Ny lokalplan

Lad os begynde med et uforpligtende møde om jeres projekt til 0 kr.

 

Når vi har aftalt, at Lokalplankonsulent.dk står for jeres lokalplan, udføres arbejdet til timesats á 1.200 kr. plus moms. Hertil tillægges evt. transport.

 

Afhængig af opgaven kan der indhentes tilbud med fast pris.

Forvent en fast pris i omegnen af 140.000 kr. plus moms for en typisk lokalplan feks. for en ny udstykning med rækkehuse, parcelhuse, erhverv eller lign. Så står Anne Justesen for al dialog med kommunen, for servitutundersøgelse, udarbejdelse af udstyknings-/bebyggelsesplan, lokalplanudkast, kortbilag, fotos m.v. og følger processen til dørs og igang, frem til og med der er en endelig vedtaget lokalplan klar til dit projekt.

Hvis projektet ikke kræver en udstyknings-/bebyggelsesplan så forvent en samlet fast pris omkring 90.000,-.

Ved komplekse lokalplaner, f.eks. hvor der er miljøudfordringer eller fredninger, kan der forventes et tillæg på op til 40.000 kr. plus moms.

Hjælp til din sag / din proces

2024 timesats er 1.200 kr plus moms.

  • Fast pris på workshop (op til 3 timer) kr. 15.000 plus moms og evt. transport.
  • Fast pris på høringssvar kr. 10.000 - 20.000 plus moms og evt. transport.

Tjek inden køb

Få et grundigt register-tjek inden du køber fast ejendom. Hvilke planer er der for ejendommen og for naboområderne? Stiger grundvandet eller forventes særlige udfordringer ved skybrud på grund af klimaforandringer? Er der støj, registrerede jordforureninger, fredninger eller naturbeskyttelse, som kan påvirke din brug af ejendommen? Suppler eventuelt med servitutundersøgelse.

  • Fast pris på tjek inden køb kr. 7.500 plus moms

Servitutundersøgelse

Få en gennemgang af servitutter tinglyst på fast ejendom. Hvad betyder de tinglyste servitutter forventeligt for brugen af din ejendom eller for en ejendom du påtænker at købe? Kan også bruges som servitutundersøgelse ved udarbejdelse af lokalplan. Suppler eventuelt med et registertjek inden køb.

  • Servitutundersøgelse sammen med tjek inden køb kr. 7.500 plus moms

Konkurrencedygtig pris

Lokalplankonsulent.dk søger hele tiden at optimere, så alle kan få god rådgivning til konkurrencedygtig pris.

Anne fortæller: Jeg samarbejder med underleverandører - og annoncerer ikke, men lader mine resultater tale for sig selv.

 

Vilkår

Lokalplankonsulent.dk løser opgaver iht. ABR89, hvor ansvar begrænses til beløb svarende til honorar. Kunden og dennes øvrige rådgivere bistår med oplysninger og materiale om det ønskede anlæg.

Pr. 1. nov. 2023 vil nye opgaver blive løst iht ABR-Forenklet, hvor ansvar begrænses til beløb svarende til honorar.