Eksempler og samarbejder

Lokalplankonsulent.dk udfører rådgivning og planfaglige opgaver i hele Danmark og til alle.

Flest opgaver kommer direkte fra grundejer - både virksomheder og borgere.
Du kan altid kontakte Anne uforpligtende om dit projekt på tlf. 21 91 43 82, eller mail: kontakt@annejustesen.dk.

 

 

Her er tre eksempler på opgaver udført for henholdsvis en kommune, en entreprenør og en forening.

Den konkrete opgave afgør hvem der indgås samarbejde med. Her er eksempler på hidtidige samarbejdsparter:

                    Holstebro Kommune               Geopartner Landinspektører    Brøndum boligerIsmageriet                      

Entreprenør

For Brøndum Boliger har Lokalplankonsulent.dk udarbejdet lokalplan for 14.000 m2 bolig- og erhvervsejendom på Falkevej i Viborg. Ejendommen er en del af Viborg Baneby som er tildelt Byplanlaboratoriets Byplanpris.

13.000m2 bolig og erhverv
Brøndums Have, Illustration Quattro Arkitekter

Kommune

For Norddjurs Kommune er udarbejdet lokalplan for nyt demenscenter i Grenaa. For Struer Kommune er udarbejdet lokalplan for detailhandel og for multihal i Hjerm.

Klima-sikre byrum
Klima-sikre byrum

Forening

For foreningen Vinterbadelauget ved Hald Sø har Lokalplankonsulent.dk ydet rådgivning i forbindelse med tilladelse til sauna på Naturstyrelsens arealer ved Hald Sø.

Ny sauna ved Hald Sø, Viborg
Ny sauna ved Hald Sø, Viborg